top of page

Horizon2020

A Horizont 2020 keretprogramot európai cégek és szervezetek versenyképességének növelésére dolgozták ki a fejlett európai intézmények támogatásával Brüsszelben. A Horizont 2020 keretprogram újdonsága, hogy most már nem csak több országot érintő nagy beruházásokat támogat, hanem az egy országon belüli KKV-k valós, innovatív fejlesztéseit is. A támogatandó projektnek, kutatásnak minden esetben versenyelőnyt, így üzleti lehetőséget kell jelentenie, mely megvalósulhat technológiák közötti kölcsönhatások kiaknázása során vagy kulcsfontosságú alaptechnológiákon belüli innovációval.

 

Kulcsfontosságú alaptechnológiák (a teljesség felsorolása nélkül):

 • Információs és kommunikációs technológiák (továbbiakban: IKT) területén megvalósuló projektek, kutatások. Például: új generációs rendszerek, számítástechnikai- , infrastrukturális technológiai fejlesztések, digitális és kreatív IKT, robotika, mikro- és nano elektronika, stb.

 •  „Korszerű anyagok”: alapanyagtechnológiai fejlesztések, ipari ellátó anyagok fejlesztése, anyagfelhasználás optimalizásála, vagy magának a felhasznált anyagnak a fejlesztése, stb. illetve minden esetben az erre vonatkozó kutatás is támogatható.

 • „Korszerű gyártás és feldolgozás”: üzemi alkalmazott technológiák, energiahatékony épülettechnikák, fenntartható alacsony széndioxid kibocsátást biztosító technológiák az energiaintenzív feldolgozóiparban, stb.

 • Nano- és Bio technológiai fejlesztések, kutatások, világűr kutatások.

 

 

Cél a KKV-k fejlesztése és az innováció megvalósításának támogatása

 

Kockázat finanszírozással: kutatási és innovációs területen, nagy kockázatú kutatás és az innováció kezdeti szakaszaiban a finanszírozási rés áthidalását biztosító anyagi támogatás, és így az áttörést jelentő innovácó bevezetésének támogatása.Társadalmi célok, kihívások megoldása, illetve az EU polgárok életminőségének emelése.

 

Egészségfejlesztés, demográfiai változásokra pozitív hatás, jólét növelése, költséghatékony megelőzési eszközök

 • Betegségek megismerését célzó fejlesztések, kutatások

 • Védőoltások fejlesztése

 • Egészségmegőrző életvitel kialakítását támogató fejlesztések az egyes életkori szakaszokban

 • Integrált gondozás támogatása, stb.

 

Élelmezésbiztonság

 • mezőgazdaság, erdőgazdálkodás

 • agrár technológiák

 • vízi-, vízbiológiai fejlesztések

 • bio iparágak támogatása, stb.

 

Energia

 • biztonságos, tiszta, hatékony energia felhasználását, előállítását célzó fejlesztések, kutatások, illetve erre irányuló technológiák

 • alternatív üzemanyagok

 • tüzelő anyagok fejlesztése, stb.

Közlekedés

 • környezetkímélő fejlesztések

 • nagyobb mobilitást biztosító technológiák

 • kevesebb torlódást eredményező projektek

 • baleseti ráták csökkenését eredményező fejlesztések, illetve erre irányuló kutatások, stb.

 

Éghajlatváltozások és nyersanyagok

 • Éghajlatváltozás elkerülését, csökkentését eredményező beruházások

 • Széndioxid kibocsátásának csökkentésére irányuló projektek

 • Zöld gazdálkodás kialakítása, ökoinnováció

 

Biztonságos társadalom

 • befogadást, esélyegyenlőséget növelő fejlesztések

 • informatikai biztonságot növelő fejlesztések

 • bűnözés visszaszorítására irányuló projektek

 • EU megosztottság csökkentését eredményező fejlesztések

 • válság és katasztrófa ellenállási képességet növelő projektek, stb. támogatása

 

 

Részvételi szabályok

 

Projekt méretétől és a konstrukciótól függően, résztvevők száma:

 

1. Minimum 3 fő független jogalany, minimum 3 különböző országbeli székhellyel együttműködve, VAGY

 

2. Egy EU országon belüli, nemzeti KKV önállóan vagy más KKV-kkal együttműködve

 

 

Igényelhető támogatás mértéke:

 

70 vagy 100% - a konkrét projektbesorolástól és pályázati kiírástól függően.

bottom of page